Home แม่และเด็ก ของเล่นเด็กตัวช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกน้อยได้เป็นอย่างดี

ของเล่นเด็กตัวช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกน้อยได้เป็นอย่างดี

by admin
ของเล่นเด็ก

สถานการณ์ปัจจุบัน การทำกิจกรรมนอกบ้านยังไม่สะดวกเท่าที่ควร เนื่องจากก่อนหน้านี้อยู่ในช่วงการระบาดของ covid-19 ด้งนั้น ด้วยเหตุนี้การทำกิจกรรมต่างๆ ระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกอยู่ที่บ้านจึงมีความปลอดภัยมากกว่า เราจึงนำของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการเพื่อเด็กมาแนะกันค่ะ อาจใช้เล่นเสริมความเจริญ ทำกิจกรรมร่วมกับลูก ในช่วงเวลาที่ต้องอยู่ที่อยู่เป็นเวลานานๆ ได้ค่ะ จะมีสิ่งของเล่นแบบไหนบ้างมาลองพิจารณาดูกันเลยค่ะ

รวมของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการ

บล็อคตัวต่อเลโก้

บล็อคตัวต่อเลโก้ เอาใจช่วยเสริมพัฒนาการในด้านภูมิปัญญาสร้างสรรค์ผ่านการต่อตัวบล็อคเป็นรูปร่างต่างๆ ซึ่งทำให้เด็กเกิดวิธีการคิดว่าจะต่อบล็อคเช่นใดถึงจะได้ตามสไตล์ที่ประสงค์ ซึ่งต้องทดลองผิดลองถูกต่ออยู่หลายทีจนได้ตามแบบที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นการฝึกสมาธิ ความอดชั่วกาลนาน ไปในตัวด้วย ซึ่งคุณพ่อคุณแม่อาจเล่นไปมาพร้อมกับลูกได้ เป็นการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีศักยภาพ

บล็อคตัวต่อ

แป้งโดว์ ดินเบาสร้างจินตนาการ

ดินเบาสร้างจินตนาการ หรือ ดินปั้นปลอดสารพิษ เป็นของใช้เล่นที่ฝึกให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นงานศิลปะ 3 มิติ เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการวิเคราะห์รูปทรง รูปทรง ว่าต้องปั้นออกมาเป็นรูปทรงเช่นไร ต้องใช้ดินส่วนสัดปริมาณเท่าใด เพื่อให้ได้ตามรูปแบบที่ประสงค์ปั้น ยิ่งไปว่านั้นเสริมความเจริญด้านภูมิปัญญาสร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือสรรพสิ่งเด็กอีกด้วย

แป้งโดว์

กระดานปักหมุด

กระดานปักหมุดเป็นของใช้เล่นเสริมความก้าวหน้าที่ช่วยเหลือพัฒนาในเรื่องราวการฝึกสมาธิ ฝึกระเบียบการจัดเรียง ทำความรู้เหตุการณ์สี ทำให้เด็กเกิดจินตนาการมีภูมิปัญญาสร้างสรรค์ผ่านการปักหมุดเป็นภาพผิดแผกแตกต่างๆ คุณพ่อคุณแม่เป็นได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกับลูกโดยให้คำเสนอแนะแตกต่างๆ ได้ขณะเล่นกระดานปักหมุด

ของเล่นปักหมุด

ตุ๊กตาหุ่นมือ นำเสนอนิทาน

ตุ๊กตาหุ่นมือ นำเสนอนิทาน เป็นสื่อการเรียนรู้ ที่เอาใจช่วยเสริมสร้างจินตนาการ องค์ความรู้สร้างสรรค์ ฝึกให้เด็กสร้างเหตุการณ์ราวเพื่อใช้ประกอบกับการเล่นตุ๊กตาหุ่นมือ ฝึกให้เด็กรู้จักการตั้งชื่อให้กับตัวละครตุ๊กตา สร้างเหตุการณ์ต่างๆ และยังการเป็นการฝึกให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกผ่านการเล่นตุ๊กตาหุ่นมือ คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นได้ทำกิจกรรมมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก ผ่านหุ่นมือนี้ได้เช่นกันค่ะ

ของเล่นถุงมือตุ๊กตา

+ posts

Leave a Comment